INSTALACE FVE

V listopadu 2023 započaly práce na instalaci solárních panelů na střeše naší administrativní budovy. Fotovoltaická elektrárna (FVE), má výkon 171,6 kWp, a není jen technologickým úspěchem, ale také významným krokem k udržitelnosti. Plánujeme využívat vyráběnou elektrickou energii napříč celým naším areálem, což nám nejen pomůže snížit emise znečišťujících látek, ale také přispěje ke snížení našich provozních nákladů. Tento projekt je součástí iniciativy Evropské unie na podporu čistších zdrojů energie.

Instalace FVE o výkonu 171,6 kWp v areálu společnosti TZMO Czech Republic s.r.o.

Registrační číslo:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007014

Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 171,6 kWp bez akumulace el. energie na střeše skladové haly ve vlastnictví společnosti. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti TZMO Czech Republic s.r.o. (odběrném místě).

Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.