TZMO Drive to…

Skupina TZMO se zavázala splnit ambiciózní cíl úplného odstranění odpadu z výroby zasílaného na skládky, a to do konce roku 2025. Program „TZMO drive to ZERO WASTE“ dokazuje, že skupina TZMO jde nad rámec zákonných požadavků na ochranu životního prostředí, zapojuje se do celého životního cyklu spotřebovaných surovin a vede otevřený dialog se zúčastněnými stranami zaměřený na podporu předpokladů oběhového hospodářství (cyklická ekonomika).

Podporujeme recyklaci plastů – ve skupině TZMO máme recyklační linky, které zajišťují využití významné části odpadu produkovaného výrobními společnostmi skupiny.