Littering (SUP)

Na obalech hygienických výrobků, jako jsou hygienické vložky, slipové vložky, tampony nebo vlhčené ubrousky, najdete označení upozorňující na správnou likvidaci.

Jednorázové hygienické výrobky představují významný podíl odpadků v přírodním prostředí. Nemusí tomu tak být! Pokud nebudeme jednorázové hygienické výrobky splachovat do záchodu, nedostanou se do kanalizace a později do řek, moří a oceánů.

V zájmu ochrany přírody byla vytvořena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 o snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, tzv. směrnice SUP (Single Use Product). Prováděcí nařízení k této směrnici (2020/2151) upřesňuje označování výrobků, které obsahují plasty.