Instalace FVE v areálu naší společnosti

Publikováno: 8. 2. 2024
Novinky

V měsíci listopadu započaly práce na instalaci solárních panelů na střeše naší administrativní budovy. Fotovoltaická elektrárna (FVE), má výkon 171,6 kWp, a není jen technologickým úspěchem, ale také významným krokem k udržitelnosti. Plánujeme využívat vyráběnou elektrickou energii napříč celým naším areálem, což nám nejen pomůže snížit emise znečišťujících látek, ale také přispěje ke snížení našich provozních nákladů. Tento projekt je součástí iniciativy Evropské unie na podporu čistších zdrojů energie.

Instalace FVE o výkonu 171,6 kWp v areálu společnosti TZMO Czech Republic s.r.o.

Registrační číslo:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007014

Popis projektu:

Realizace fotovoltaické elektrárny o výkonu 171,6 kWp bez akumulace el. energie na střeše skladové haly ve vlastnictví společnosti. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti TZMO Czech Republic s.r.o. (odběrném místě).

Cíle projektu:

Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

 

Další aktuality z kategorie

  • Publikováno: 10. 6. 2024
    Novinky
    Areál naší centrály a jeho budovy získaly certifikaci BREEAM

    Jsme hrdí na to, že se nám podařilo získat prestižní certifikaci BREEAM s hodnocením "Very Good". Jedná se o celosvětově uznávaný systém hodnocení udržitelnosti, který hodnotí environmentální, sociální a ekonomické aspekty. [...]